Průmyslové podlahy

Podlahové desky můžete zakoupit na našem eshopu.

Typy podlahových desek

NESPRAŠUJÍCÍ PODLAHOVÉ POVRCHY SKLADŮ, PRŮMYSLOVÝCH I ZEMĚDĚLSKÝCH PROVOZŮ A JINÉ APLIKACE

Použití podlahových desek:

 • výrobní prostory
 • montážní haly
 • garáže pro osobní i nákladní automobily
 • sklady
 • výstavnictví
 • zemědělství

Výrobky se podle provozního zatížení pokládají na zpevněný podklad, například válcovaný štěrk, ale i přímo na urovnaný terén. S úspěchem se používají při renovacích starých betonových podlah a venkovních betonových ploch, ať při řešení jejich sprašování, opotřebení jejich povrchu nadměrným dopravním zatížením či atmosférickou erozí, obvykle se kladou na sucho. Jsou opatřeny spojovacími zámky a horkovzdušným svařováním s vkládanou šňůrou lze vytvořit bezspárovou podlahovou úpravu. Desky se snadno dělí a opracovávají elektrickým ručním nářadím.

Deska univerzální

 • průmysl
 • výrobní a skladovací haly
 • zemědělství

Deska zátěžová

 • průmysl
 • zemědělství

Deska interiérová hladká

 • průmysl
 • zemědělství

Deska paddock

 • jezdecké haly
 • volné výběhy
 • cesty k ustájení

Deska interiérová

 • výstavnictví
 • vnitřní plochy
 • kynologie, chov domácích zvířat
 • provozy s menší zátěží

Aplikace:

 • dočasné zakrytí ledových ploch pro jiné využití, definitivní úprava průchodů pro pohyb na bruslích
 • dočasné zpevnění průchodů terénem při výstavách exponátů v exteriéru
 • krátkodobá, demontovatelná ochrana travnatých ploch pro pohyb mechanizmů při zatížení do 1,5 t na jednu poloosu, bez nároků na předchozí zpevnění běžně únosného terénu
 • krátkodobá, demontovatelná ochrana trávníků při soustředění osob na travnatých plochách hřišť a parků
 • zřízení dočasných demontovatelných příjezdů a parkovacích ploch pro osobní vozidla bez nároků na předchozí zpevnění terénu
 • dočasné, demontovatelné zpevnění průchodů a průjezdů terénem na staveništích
 • dočasné i trvalé vytvoření ploch a průchodů terénem v místech soustředění dobytka na pastvinách bez nároků na předchozí zpevnění terénu
 • definitivní protiskluzová podlahová úprava vhodná pro ustájení dobytka ve stájích a podlahová úprava výběhů pro dobytek při volném ustájení

Výrobky byly podrobeny zkouškám v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha a bylo jim vystaveno osvědčení o splnění ekologických, protipožárních a protiskluzových požadavků. V r. 1995 byly schváleny Institutem pro testování a certifikaci, a.s., Zlín jako podlahoviny z recyklovatelného PVC. Všechny desky mají standardní délku 1200 mm a šířku 800 mm.

Podrobnější informace o podlahových deskách naleznete v katalogu, který Vám na požádání zdarma zašleme.