CNC měření

Společnost vlastní 3D souřadnicový měřicí přístroj Crysta­Apex C japonské firmy MITUTOYO, který umožňuje velmi přesné měření různých částí výrobků.

Souřadnicové měření: kompletní změření dílu, měření geometrických parametrů (vzdálenost, průměr, úhel), porovnání geometrických parametrů (přímost, rovinnost, kruhovitost, souosost, soustřednost, rovnoběžnost, kolmost, úkos, symetrie, házivost), vyhodnocení tolerancí.

Na zakázku provádíme 3D měření dílů zákazníka podle dodané výkresové dokumentace.