Upínací systémy

KOMEG Eco-fix

KOMEG Opti-fix


Stavebnicový systém speciálně vyvinutý pro měřicí techniku 3D. Propracovaný systém jak pro opakující se měřící úlohy, tak pro jednorázové upnutí. Upínací systém "repro-fix" byl vyvinut speciálně pro potřeby souřadnicové měřicí techniky. Je výsledkem dlouholetých zkušeností: logický v konceptu, jednoduchý v manipulaci a flexibilní v použití.

Sestavy mohou být po každém použití zase rozebrány. Jednotlivé části lze opět použít pro nové úkoly.

Vysoká flexibilita jednotlivých komponentů má také velký ekonomický přínos. Potřebujete jen malý sortiment dílů. Jednotlivé části jsou poměrně drobné a budou Vám klást jen minimální nároky na skladovací prostor.

Upínací systém "repro-fix" počítá s dvěma nejdůležitějšími požadavky moderní souřadnicové měřicí techniky na:

  • přesnou reprodukovatelnou a stabilní polohu obrobku pro okamžitý start měření CNC
  • nejvyšší možná přístupnost pro bezkolizní dotek při co možná nejtěsnější pojezdové dráze

S podivuhodně malým sortimentem systémových komponentů, který se několik let stále vylepšuje, lze provádět rozmanitá upnutí: od tělesa hodin až po karoserii vozidla. Základní vzor a princip montáže přitom zůstává stejný, takže všechny komponenty lze všeobecně použít.

Pro velká zařízení, která zůstávají po celou dobu životnosti kontrolovaného dílu sestavená dohromady ( např. zaměřená zařízení pro konstrukci karoserií ), byl vyvinut doplňkový systém "repro-fix S". Na speciálním profilu lze samosvorné prizma plynule na libovolném místě fixovat. Vzor otvoru v profilu vypadne.

Podrobnější informace o upínacích systémech KOMEG naleznete v katalogu, který Vám na požádání zdarma zašleme. Zaslání si můžete objednat prostřednictvím našeho objednávkového formuláře.